Journals papers indexed in Thomson Reuters Master Journal List

National conference papers

2023:

 

 1. Dariusz Zmysłowski, Jan M. Kelner: “Wireless broadband technologies in military applications”, 2023 Scientifis Seminar on Modern Communication Systems and Electronics in Face of Military Threats [in Polish: “Bezprzewodowe technologie szerokopasmowe w zastosowaniach wojskowych”, Seminarium Naukowe nt. Współczesne Systemy Łączności i Elektronika wobec Zagrożeń Militarnych], Wrocław, Poland, 18 May 2023.

 2. Dariusz Zmysłowski, Paweł Skokowski, Jan M. Kelner: “Use conditions of anti-drone systems for facility protection”, 2023 Scientifis Seminar on Modern Communication Systems and Electronics in Face of Military Threats [in Polish: “Uwarunkowania wykorzystania systemów antydronowych do ochrony obiektów”, Seminarium Naukowe nt. Współczesne Systemy Łączności i Elektronika wobec Zagrożeń Militarnych], Wrocław, Poland, 18 May 2023.

 

 

2022:

 

 1. Cezary Ziółkowski, Bogdan Uljasz, Jan M. Kelner: “Electron density profile models in the ionospheric link analysis”, 2022 18th Conference on Automation and Exploitation of Control and Communication Systems (ASMOR) [in Polish: “Modele profili gęstości elektronów w analizie łączy jonosferycznych”, 2022 XVIII Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności (ASMOR)], Władysławowo, Poland, 12–14 Oct. 2022.
 2. Paweł Skokowski, Piotr Rajchowski, Jan M. Kelner, Krzysztof Malon, Krzysztof Maślanka, Sławomir Ambroziak, Agnieszka Czapiewska, Jarosław Magiera: “5G technology use cases in military applications”, 2022 18th Conference on Automation and Exploitation of Control and Communication Systems (ASMOR) [in Polish: “Scenariusze użycia technologii 5G w zastosowaniach wojskowych”, 2022 XVIII Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności (ASMOR)], Władysławowo, Poland, 12–14 Oct. 2022.
 3. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Orientation of antenna beams versus radio channel capacity in non-line-of-sight (NLOS) propagation conditions”, 2022 21st National Conference of Radiocommunication, Radio and Television Broadcasting (KKRRiT) [in Polish: “Ukierunkowanie wiązek antenowych a przepustowość kanału radiowego w warunkach propagacji NLOS”, 2022 XXI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT)], Warsaw, Poland, 7–9 Sep. 2022.
 4. Bartosz Majewski, Krzysztof Malon, Michał Kryk, Jan M. Kelner: “Creating propagation attenuation maps using the IDW method”, 2022 21st National Conference of Radiocommunication, Radio and Television Broadcasting (KKRRiT) [in Polish: “Tworzenie map tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem metody IDW”, 2022 XXI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT)], Warsaw, Poland, 7–9 Sep. 2022.
 5. Leszek Nowosielski, Bartosz Dudziński, Rafał Przesmycki, Jan M. Kelner: “Methodology of testing the penetration of HPM impulses into shielded objects”, 2022 21st National Conference of Radiocommunication, Radio and Television Broadcasting (KKRRiT) [in Polish: “Metodyka badania wnikania impulsów HPM do obiektów ekranowanych”, 2022 XXI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT)], Warsaw, Poland, 7–9 Sep. 2022.
 6. Jan Dułowicz, Jan M. Kelner: “Program for current diagnostics of vehicle parameters”, 2022 36th Conference on Electronics, Telecommunications, and Energy of Students and Young Scientists (SECON) [in Polish: “Program do bieżącej diagnostyki parametrów pojazdu”, 2022 XXXVI Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców (SECON)], Warsaw, Poland, 26–27 Apr. 2022, pp. 1–12.
 7. Dawid Pawlak, Jan M. Kelner: “Parameter adaptation of empirical path loss models for directional radio link”, 2022 36th Conference on Electronics, Telecommunications, and Energy of Students and Young Scientists (SECON) [in Polish: “Adaptacja parametrów empirycznych modeli tłumienia dla kierunkowego łącza radiowego”, 2022 XXXVI Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców (SECON)], Warsaw, Poland, 26–27 Apr. 2022, pp. 1–17.
 8. Wiktoria Socha, Jan M. Kelner: “Helicopter positioning in coastal zone based on Doppler navigation system”, 2022 36th Conference on Electronics, Telecommunications, and Energy of Students and Young Scientists (SECON) [in Polish: “Pozycjonowanie śmigłowca w strefie przybrzeżnej na podstawie dopplerowskiego systemu nawigacyjnego”, 2022 XXXVI Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców (SECON)], Warsaw, Poland, 26–27 Apr. 2022, pp. 1–17.

 

 

2021:

 

 1. Bogdan Uljsza, Jan M. Kelner, Leszek Nowosielski: “Methodology for conducting functional tests of VSAT terminals”, 2021 1st National Conference on Metrology (KKM), 25–27 May 2021, Warsaw, Poland [in Polish: "Metodyka realizacji badań funkcjonalnych terminali satelitarnych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT)", 2021 I Krajowa Konferencja Metrologii (KKM)]

 

 

2020:

 

 1. Jan M. Kelner, Cezary Ziółkowski: “Mobile radio beacons in coastal reserved navigation system for ships”, TransNav – International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 14, no. 3, pp. 603–610, Sep. 2020, DOI: 10.12716/1001.14.03.11. [Source][Copy]

 2. Jan M. Kelner, Cezary Ziółkowski: “Effectiveness of mobile emitter location by cooperative swarm of unmanned aerial vehicles in various environmental conditions”, Sensors, vol. 20, no. 9, article ID: 2575, pp. 1–22, May 2020, DOI: 10.3390/s20092575. [Source][Copy]

 3. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Doppler-based navigation for mobile protection system of strategic maritime facilities in GNSS jamming and spoofing conditions”, IET Radar, Sonar & Navigation, vol. 14, no. 4, pp. 643–651, Apr. 2020, DOI: 10.1049/iet-rsn.2019.0413. [Source][Copy]
 4. Jan M. Kelner, Cezary Ziółkowski: “Interference in multi-beam antenna system of 5G network”, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol. 66, no. 1, pp. 17–23, Feb. 2020, DOI: 10.24425/ijet.2019.130260. [Source][Copy]

 5. Jan M. Kelner, Michał Kryk, Jerzy Łopatka, Piotr Gajewski: “A statistical calibration method of propagation prediction model based on measurement results”, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol. 66, no. 1, pp. 11–16, Feb. 2020, DOI: 10.24425/ijet.2019.130259. [Source][Copy]

 

 

2019:

 

 1. Jan M. Kelner, Cezary Ziółkowski: “Comments on “A three-dimensional geometrical scattering model for cellular communication environment””, Wireless Personal Communications, vol. 108, no. 3, pp. 1481–1491, Oct. 2019, DOI: 10.1007/s11277-019-06480-1. [Source][Copy]
 2. Jan M. Kelner, Cezary Ziółkowski: “Errors of UAV autonomous landing system for different radio beacon configurations”, TransNav – International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 13, no. 2, pp. 429–435, Jun. 2019, DOI: 10.12716/1001.13.02.22. [Source][Copy]
 3. Jan M. Kelner, Cezary Ziółkowski: “Evaluation of angle spread and power balance for design of radio links with directional antennas in multipath environment”, Physical Communication, vol. 32, pp. 242–251, Feb. 2019, DOI: 10.1016/j.phycom.2018.12.005. [Source][Copy]

 

 

2018:

 

 1. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Radio bearing of sources with directional antennas in urban environment”, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, vol. 10, no. 7, pp. 759–771, Sep. 2018, DOI: 10.1017/S1759078718000648. [Source][Copy]
 2. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Statistical evaluation of the azimuth and elevation angles seen at the output of the receiving antenna”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 66, no. 4, pp. 2165–2169, Apr. 2018, DOI: 10.1109/TAP.2018.2796719. [Source][Copy]

 

 

2017:

 

 1. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Antenna pattern in three-dimensional modelling of the arrival angle in simulation studies of wireless channels”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 11, no. 6, pp. 898–906, May 2017, DOI: 10.1049/iet-map.2016.0591. [Source][Copy]
 2. Jan M Kelner, Cezary Ziółkowski: “Doppler effect-based automatic landing procedure for UAV in difficult access environments”, Journal of Advanced Transportation, vol. 2017, article ID: 8092718, pp. 1–9, Oct. 2017, DOI: 10.1155/2017/8092718. [Source][Copy]

 

 

2016:

 

 1. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Empirical models of the azimuthal reception angle—Part II: Adaptation of the empirical models in analytical and simulation studies”, Wireless Personal Communications, vol. 91, no. 3, pp. 1285–1296, Dec. 2016, DOI: 10.1007/s11277-016-3528-x. [Source][Copy]
 2. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Empirical models of the azimuthal reception angle—Part I: Comparative analysis of empirical models for different propagation environments”, Wireless Personal Communications, vol. 91, no. 2, pp. 771–791, Nov. 2016, DOI: 10.1007/s11277-016-3496-1. [Source][Copy]

 

 

2015:

 

 1. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Estimation of the reception angle distribution based on the power delay spectrum or profile”, International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2015, article ID: 936406, pp. 1–14, Dec. 2015, DOI: 10.1155/2015/936406. [Source][Copy]
 2. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “The influence of propagation environment on the accuracy of emission source bearing”, Metrology and Measurement Systems, vol. 22, no. 4, pp. 591–600, Dec. 2015, DOI: 10.1515/mms-2015-0042. [Source][Copy]
 3. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Geometry-based statistical model for the temporal, spectral, and spatial characteristics of the land mobile channel”, Wireless Personal Communications, vol. 83, no. 1, pp. 631–652, Jul. 2015, DOI: 10.1007/s11277-015-2413-3. [Source][Copy]

jkelner.com

Jan M. Kelner homepage

Address:

 

Military University of Technology

Faculty of Electronics

Gen. Sylwester Kaliski St. No. 2

00-908 Warsaw

Poland

 

 

email: jan.kelner@(NOSPAM)wat.edu.pl

You can find me here:

 

ORCID

 

Publons

 

Scopus

 

Google Scholar

 

ResearchGate.net