Journals papers indexed in Thomson Reuters Master Journal List

National conference papers

2023:

 

 1. Dariusz Zmysłowski, Jan M. Kelner: “Wireless broadband technologies in military applications”, 2023 Scientifis Seminar on Modern Communication Systems and Electronics in Face of Military Threats [in Polish: “Bezprzewodowe technologie szerokopasmowe w zastosowaniach wojskowych”, Seminarium Naukowe nt. Współczesne Systemy Łączności i Elektronika wobec Zagrożeń Militarnych], Wrocław, Poland, 18 May 2023.

 2. Dariusz Zmysłowski, Paweł Skokowski, Jan M. Kelner: “Use conditions of anti-drone systems for facility protection”, 2023 Scientifis Seminar on Modern Communication Systems and Electronics in Face of Military Threats [in Polish: “Uwarunkowania wykorzystania systemów antydronowych do ochrony obiektów”, Seminarium Naukowe nt. Współczesne Systemy Łączności i Elektronika wobec Zagrożeń Militarnych], Wrocław, Poland, 18 May 2023.

 

 

2022:

 

 1. Cezary Ziółkowski, Bogdan Uljasz, Jan M. Kelner: “Electron density profile models in the ionospheric link analysis”, 2022 18th Conference on Automation and Exploitation of Control and Communication Systems (ASMOR) [in Polish: “Modele profili gęstości elektronów w analizie łączy jonosferycznych”, 2022 XVIII Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności (ASMOR)], Władysławowo, Poland, 12–14 Oct. 2022.
 2. Paweł Skokowski, Piotr Rajchowski, Jan M. Kelner, Krzysztof Malon, Krzysztof Maślanka, Sławomir Ambroziak, Agnieszka Czapiewska, Jarosław Magiera: “5G technology use cases in military applications”, 2022 18th Conference on Automation and Exploitation of Control and Communication Systems (ASMOR) [in Polish: “Scenariusze użycia technologii 5G w zastosowaniach wojskowych”, 2022 XVIII Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności (ASMOR)], Władysławowo, Poland, 12–14 Oct. 2022.
 3. Cezary Ziółkowski, Jan M. Kelner: “Orientation of antenna beams versus radio channel capacity in non-line-of-sight (NLOS) propagation conditions”, 2022 21st National Conference of Radiocommunication, Radio and Television Broadcasting (KKRRiT) [in Polish: “Ukierunkowanie wiązek antenowych a przepustowość kanału radiowego w warunkach propagacji NLOS”, 2022 XXI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT)], Warsaw, Poland, 7–9 Sep. 2022.
 4. Bartosz Majewski, Krzysztof Malon, Michał Kryk, Jan M. Kelner: “Creating propagation attenuation maps using the IDW method”, 2022 21st National Conference of Radiocommunication, Radio and Television Broadcasting (KKRRiT) [in Polish: “Tworzenie map tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem metody IDW”, 2022 XXI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT)], Warsaw, Poland, 7–9 Sep. 2022.
 5. Leszek Nowosielski, Bartosz Dudziński, Rafał Przesmycki, Jan M. Kelner: “Methodology of testing the penetration of HPM impulses into shielded objects”, 2022 21st National Conference of Radiocommunication, Radio and Television Broadcasting (KKRRiT) [in Polish: “Metodyka badania wnikania impulsów HPM do obiektów ekranowanych”, 2022 XXI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT)], Warsaw, Poland, 7–9 Sep. 2022.
 6. Jan Dułowicz, Jan M. Kelner: “Program for current diagnostics of vehicle parameters”, 2022 36th Conference on Electronics, Telecommunications, and Energy of Students and Young Scientists (SECON) [in Polish: “Program do bieżącej diagnostyki parametrów pojazdu”, 2022 XXXVI Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców (SECON)], Warsaw, Poland, 26–27 Apr. 2022, pp. 1–12.
 7. Dawid Pawlak, Jan M. Kelner: “Parameter adaptation of empirical path loss models for directional radio link”, 2022 36th Conference on Electronics, Telecommunications, and Energy of Students and Young Scientists (SECON) [in Polish: “Adaptacja parametrów empirycznych modeli tłumienia dla kierunkowego łącza radiowego”, 2022 XXXVI Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców (SECON)], Warsaw, Poland, 26–27 Apr. 2022, pp. 1–17.
 8. Wiktoria Socha, Jan M. Kelner: “Helicopter positioning in coastal zone based on Doppler navigation system”, 2022 36th Conference on Electronics, Telecommunications, and Energy of Students and Young Scientists (SECON) [in Polish: “Pozycjonowanie śmigłowca w strefie przybrzeżnej na podstawie dopplerowskiego systemu nawigacyjnego”, 2022 XXXVI Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców (SECON)], Warsaw, Poland, 26–27 Apr. 2022, pp. 1–17.

 

 

2021:

 

 1. Bogdan Uljsza, Jan M. Kelner, Leszek Nowosielski: “Methodology for conducting functional tests of VSAT terminals”, 2021 1st National Conference on Metrology (KKM), 25–27 May 2021, Warsaw, Poland [in Polish: "Metodyka realizacji badań funkcjonalnych terminali satelitarnych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT)", 2021 I Krajowa Konferencja Metrologii (KKM)]

 

 

2020:

 

 1.  

 2.  

 

 

2019:

 

 1.  

 

 

2018:

 

 1.  
 2.  

 

 

2017:

 

 1.  
 2.  

 

 

2016:

 

 1.  
 2.  

 

 

2015:

 

 1.  
 2.  

jkelner.com

Jan M. Kelner homepage

Address:

 

Military University of Technology

Faculty of Electronics

Gen. Sylwester Kaliski St. No. 2

00-908 Warsaw

Poland

 

 

email: jan.kelner@(NOSPAM)wat.edu.pl

You can find me here:

 

ORCID

 

Publons

 

Scopus

 

Google Scholar

 

ResearchGate.net